38 (097) 966-1803
38 (067) 557-7677
38 (050) 531-6524
komp@i-help.us

What is a computer?

Комп’ютер – це машина, яка виконує логічні і математичні операції над даними і видає результати у формі, зрозумілій людині або машині. Перші комп’ютери використовувалися, в основному, для математичних розрахунків і виконували дії додавання, множення, ділення та ін Сучасні комп’ютери застосовуються у вирішенні більш різноманітних завдань. У тому числі для обробки тексту, графіки та переробки величезних масивів інформації.

Пристрої, які виконують найпростіші обчислення, зазвичай називають калькуляторами. Вони працюють за жорсткими алгоритмами, обробляють натискання кнопок. Хоча універсальні комп’ютери, часто, управляються вводяться з клавіатури командами, їх основні функції регулюються програмним забезпеченням, або програмами. Робота і калькуляторів, і універсальних комп’ютерів зводиться, в основному, до маніпулювання символами спеціального виду.
What are computers

Computers are divided into two main types: analog and digital, are different principles of construction, methods of internal communication of information, response to the received command.

Аналоговий комп’ютер при роботі імітує те, що обчислює. Він безперервно варіює свої характеристики. Його реакція є аналогом втіленого в задачі процесу. Універсальний аналоговий комп’ютер має резистори, конденсатори, котушки індуктивності, з’єднання між якими відображають умови задачі.

Існують найрізноманітніші види аналогових комп’ютерів. Вони «програмуються» шляхом завдання фізичних характеристик своїх компонентів. В деяких аналогових комп’ютерах це робиться шляхом включення та виключення окремих компонентів з з’єднують їх ланцюгів і зміни параметрів змінних опорів, індуктивностей і ємностей в ланцюгах.

In addition to these technical tools like automatic transmission cars and music synthesizers, analog computers and used to perform specific computational tasks.

Цифрові комп’ютери змінюють двійкові числа, або біти, які представляють умови задачі, що підлягає вирішенню. У цифровому комп’ютері числа можуть бути використані і для подання іншої інформації, такої, як букви, операції «плюс», «мінус» та ін На противагу аналоговим цифрові комп’ютери працюють кінцевими кроками.

In addition, there are so-called hybrid computers, which as the name suggests, combines characteristics of both analog and digital computers.

Цифрові комп’ютери використовують відносно невелику кількість базових функцій, необхідний для виконання завдань. Самими важливими характеристиками цих комп’ютерів є швидкодія, відтворюваність результатів, універсальність. Завдяки цим властивостям цифрові комп’ютери знаходять дуже широке застосування в широкому діапазоні від годин до космічних апаратів.

Базова схема для таких комп’ютерів була запропонована ще Дж. фон Нейманом в кінці 40-х років. Комп’ютер є логічним з’єднанням блоків, що мають специфічне призначення. Укрупнені блоки часто називаються підсистемами, які складаються з більш дрібних блоків, службовців конкретної мети. Ті, найчастіше, складаються з ще менших блоків і компонентів.

The digital computer consists of five major subsystems: the arithmetic logic unit (CPU), control unit, memory subsystem, internal communications and input-output.

З моменту свого створення комп’ютер став загальнодоступним приладом, – інструментом, застосовуваним практично в будь-якій професії. Використання комп’ютерів вже давно не вимагає від працівників бути спеціалістами-комп’ютерниками. Тому особливого значення набувають спеціалізовані центри з обслуговування комп’ютерної техніки. Наприклад, такі як сервіс-центр “Computer Service in Uzhgorod"Experts who have extensive experience troubleshooting computers.

Comments are closed.