38 (097) 966-1803
38 (067) 557-7677
38 (050) 531-6524
komp@i-help.us

программно-главныйСукупність програм, призначена для вирішення завдань на ПК, називається програмним забезпеченням. Склад програмного забезпечення ПК називають програмною конфігурацією.В основу роботи комп’ютерів покладено програмний принцип керування, який полягає в тому, що комп’ютер виконує дії за заздалегідь заданою програмою. Цей принцип забезпечує універсальність використання комп’ютера: у певний момент часу розв’язується задача відповідно до вибраної програми. Після її завершення в пам’ять завантажується інша програма і т.д.

Программа - это запись алгоритма решения задачи в виде последовательности команд или операторов языком, который понимает компьютер.

  • системное ПО (программы общего пользования), выполняющие различные вспомогательные функции, например создание копий, выдачу справочной информации о компьютере, проверку работоспособности устройств компьютера и т.д.
  • прикладное ПО, обеспечивающее выполнение необходимых работ на ПК: редактирование текстовых документов, создание рисунков или картинок, обработка информационных массивов и т.д.
  • инструментальное ПО (системы программирования), обеспечивает разработку новых программ для компьютера на языке программирования.

Для нормального розв’язання задач на комп’ютері потрібно, щоб програма була налагоджена, не вимагала доробок і мала відповідну документацію. Тому, щодо роботи на комп’ютері часто використовують термін програмне забезпечення (software), під яким розуміють сукупність програм, процедур і правил, а також документації, що стосуються функціонування системи обробки даних.

Програмне та апаратне забезпечення в комп’ютері працюють в нерозривному зв’язку і взаємодії. Склад програмного забезпечення обчислювальної системи називається програмною конфігурацією. Між програмами існує взаємозв’язок, тобто робота безлічі програм базується на програмах нижчого рівня.
Мы предлагаем Вам встановку и настройка программного обеспечения любого уровня сложности.