+38 (097) 966-1803
+38 (067) 557-7677
+38 (050) 531-6524
komp@i-help.us

software-mainСукупність програм, призначена для вирішення завдань на ПК, називається програмним забезпеченням. Склад програмного забезпечення ПК називають програмною конфігурацією.В основу роботи комп’ютерів покладено програмний принцип керування, який полягає в тому, що комп’ютер виконує дії за заздалегідь заданою програмою. Цей принцип забезпечує універсальність використання комп’ютера: у певний момент часу розв’язується задача відповідно до вибраної програми. Після її завершення в пам’ять завантажується інша програма і т.д.

Програма – це запис алгоритму розв’язання задачі у вигляді послідовності команд або операторів мовою, яку розуміє комп’ютер. Кінцевою метою будь-якої комп’ютерної програми є управління апаратними засобами. Програмне забезпечення, можна умовно розділити на три категорії:

  • системне ПЗ (програми загального користування), що виконують різні допоміжні функції, наприклад створення копій інформації, видачу довідкової інформації про комп’ютер, перевірку працездатності пристроїв комп’ютера і т.д.
  • прикладне ПО, що забезпечує виконання необхідних робіт на ПК: редагування текстових документів, створення малюнків або картинок, обробка інформаційних масивів і т.д.
  • інструментальне ПЗ (системи програмування), що забезпечує розробку нових програм для комп’ютера на мові програмування.

Для нормального розв’язання задач на комп’ютері потрібно, щоб програма була налагоджена, не вимагала доробок і мала відповідну документацію. Тому, щодо роботи на комп’ютері часто використовують термін програмне забезпечення (software), під яким розуміють сукупність програм, процедур і правил, а також документації, що стосуються функціонування системи обробки даних.

Програмне та апаратне забезпечення в комп’ютері працюють в нерозривному зв’язку і взаємодії. Склад програмного забезпечення обчислювальної системи називається програмною конфігурацією. Між програмами існує взаємозв’язок, тобто робота безлічі програм базується на програмах нижчого рівня.
Ми пропонуємо Вам встановку та налаштування програмного забезпечення будь-якого рівня складності. Висока якість та помірні ціни – розумний вибір для вашої компанії.