+38 (097) 966-1803
+38 (067) 557-7677
+38 (050) 531-6524
komp@i-help.us

information-securityНа сьогоднішній день інформація є одним з головних і цінних активів сучасної людини чи організації. Саме тому проблема забезпечення інформаційної безпеки є дуже актуальною. Забезпечення інформаційної безпеки , захист інформації. Із зростанням науково-технічного прогресу буде зростати і важливість питання інформаційної безпеки громадянина, суспільства, держави. Тобто інформація стала чинником, який може призвести до значних технологічних аварій, військових конфліктів та поразок у них, дезорганізувати державне управління, фінансову систему, роботу наукових центрів, і чим вищий рівень інтелектуалізації та інформатизації суспільства, тим потрібнішою стає надійна інформаційна безпека, оскільки реалізація інтересів, людей та держав все більше здійснюється за допомогою інформатизації. Враховуючи той факт, що під впливом інформаційних атак може цілеспрямовано змінюватися світогляд та мораль як окремих осіб, так і суспільства в цілому, нав’язуються чужі інтереси, мотиви, спосіб життя, на перший план випливає аналіз сутності та форм проявів сучасних методів скритого агресивного впливу, вияву дій, що мають цілеспрямований агресивний характер і які протирічать інтересам національної безпеки, вироблення механізмів протидії їм у всіх напрямах.

Наша компанія володіє великим досвідом у розробці систем безпеки даних. Наші фахівці із захисту інформації використовують такі інструменти для забезпечення інформаційної безпеки :

  • антивірусний захист і захист від спаму
  • захист каналів зв’язку ( VPN)
  • контроль Інтернет-трафіку
  • розмежування доступу до інтернет-ресурсів
  • контроль доступу до портів і периферійних пристроїв
  • системи запобігання та виявлення вторгнень (IDS / IPS)

Сучасна інфраструктура інформаційної безпеки, крім виконання безпосередніх завдань, дозволяє також оптимізувати використання робочого часу і знизити адміністративні витрати за рахунок підвищення продуктивності праці співробітників. Завдання захисту інформації повинна вирішуватися за допомогою одночасного застосування різних засобів захисту (апаратних , програмних , фізичних , організаційних і т. д.) під централізованим управлінням. Всі ці компоненти системи повинні взаємодіяти і забезпечувати захист інформації від зовнішніх і внутрішніх загроз.