+38 (097) 966-1803
+38 (067) 557-7677
+38 (050) 531-6524
komp@i-help.us

Список швидких клавіш в Windows 7 та XP, сполучення клавіш

Список швидких клавіш, та їх комбінації в Windows 7 та XP, сполучення швидких клавіш.

Список використовуваних в Windows сполучень клавіш

CTRL + C: копіювання
CTRL + X: вирізання
CTRL + V: вставка
CTRL + Z: скасування дії
DELETE: видалення
SHIFT + DELETE: видалення обраного об’єкта без можливості відновлення, не поміщаючи його в кошик
CTRL із перетягуванням об’єкта: копіювання виділеного об’єкта
CTRL + SHIFT із перетягуванням об’єкта: створення ярлика для вибраного об’єкта
Клавіша F2: перейменування вибраного об’єкту
CTRL + СТРІЛКА ВПРАВО: переміщення точки введення на початок наступного слова
CTRL + СТРІЛКА ВЛІВО: переміщення точки введення на початок попереднього слова
CTRL + СТРІЛКА ВНИЗ: переміщення точки введення в початок наступного абзацу
CTRL + СТРІЛКА ВГОРУ: переміщення точки введення на початок попереднього абзацу
CTRL + SHIFT + клавіші зі стрілками: виділення блоку тексту
SHIFT + клавіші зі стрілками: вибір декількох об’єктів у вікні або на робочому столі, а також виділення тексту в документі
CTRL + A: виділення всього документа
Клавіша F3: пошук файлу або папки
ALT + ENTER: перегляд властивостей вибраного об’єкту
ALT + F4: закриття активного вікна або активної програми
ALT + ENTER: перегляд властивостей вибраного об’єкту
ALT + ПРОБІЛ: виклик контекстного меню активного вікна
CTRL + F4: закриття активного документа в програмах, в яких одночасно можна відкрити кілька документів
ALT + TAB: перехід між відкритими об’єктами
ALT + ESC: перегляд об’єктів в тому порядку, в якому вони були відкриті
Клавіша F6: почерговий перегляд елементів інтерфейсу у вікні або на робочому столі
Клавіша F4: відображення панелі адрес в папці «Мій комп’ютер» або у браузері Windows Explorer
SHIFT + F10: виклик контекстного меню для виділеного елемента
ALT + ПРОБІЛ: виклик системного меню для активного вікна
CTRL + ESC: виклик меню «Пуск»
ALT + підкреслена буква в назві меню: виклик відповідного меню
Підкреслена буква в імені команди відкритого меню: виконання відповідної команди
Клавіша F10: активація рядка меню у використовуваній програмі
СТРІЛКА ВПРАВО: виклик наступного меню праворуч або підменю
СТРІЛКА ВЛІВО: виклик наступного меню зліва або закриття підменю
Клавіша F5: оновлення активного вікна
Клавіша BACKSPACE: перегляд вмісту папки, розташованої на один рівень у каталозі «Мій комп’ютер” або Windows Explorer
Клавіша ESC: скасування виконуваного завдання
SHIFT при завантаженні компакт-диска в привід для компакт-дисків: запобігання автоматичного відтворення компакт-диска
CTRL + SHIFT + ESC: виклик диспетчера задач

Сполучення клавіш для діалогових вікон
При натисканні клавіш SHIFT + F8 у вікнах списків зв’язкового вибору включається режим зв’язкового вибору. В цьому режимі можна використовувати клавіші зі стрілками, щоб перемістити курсор, зберігаючи вибір об’єкта. Для налаштування параметрів вибраного об’єкта натискайте CTRL + ПРОБІЛ або SHIFT + ПРОБІЛ. Щоб відключити зв’язний режим, натисніть SHIFT + F8. Режим зв’язного вибору відключається автоматично при переміщенні фокуса до іншого елементу управління.

CTRL + TAB: переміщення вперед по вкладках
CTRL + SHIFT + TAB: переміщення назад по вкладках
Табуляція: переміщення вперед по опціях
SHIFT + TAB: переміщення НАЗАД по опціях
ALT + підкреслена буква: виконання відповідної команди або вибір відповідної опції
Клавіша ENTER: виконання команди для поточної опції або кнопки
Клавіша ПРОБІЛ: установка або зняття прапорця з поля, якщо активний параметр представлений прапора кнопкою
Клавіші зі стрілками: вибір кнопки, якщо активна опція входить в групу перемикачів
Клавіша F1: виклик довідки
Клавіша F4: відображення елементів активного списку
Клавіша BACKSPACE: відкриває папку, розташовану на один рівень вище, якщо папка вибрана в діалоговому вікні Збереження документа або Відкриття документа

Гарячі клавіші стандартної клавіатури Microsoft Natural Keyboard

Емблема Windows: відкриває або закриває меню «Пуск»
Емблема Windows + BREAK: виклик діалогового вікна Властивості системи
Емблема Windows + D: відображення робочого стола
Емблема Windows + M: згортання всіх вікон
Емблема Windows + SHIFT + M: відновлення згорнутих вікон
Емблема Windows + E: відкриття папки «Мій комп’ютер»
Емблема Windows + F: пошук файлу або папки
CTRL + емблема Windows + F: пошук комп’ютерів
Емблема Windows + F1: виклик довідки Windows
Емблема Windows + L: блокування клавіатури
Емблема Windows + R: виклик діалогового вікна Запуск програми
Емблема Windows + U: виклик диспетчера службових програм

Сполучення клавіш спеціальних можливостей

Утримання правого SHIFT 8 секунд: включення і відключення фільтрації вводу
Лівий ALT + лівий SHIFT + PRINT SCREEN: включення і відключення високої контрастності
Лівий ALT + лівий SHIFT + PRINT SCREEN: включення і відключення високої контрастності
П’ятикратне натискання SHIFT: включення і відключення залипання клавіш
Утримання клавіші NUM LOCK 5 секунд: включення і відключення озвучування переключення
Емблема Windows + U: виклик диспетчера службових програм

Сполучення клавіш у браузері Windows Explorer

Клавіша END: перехід вниз активного вікна
Клавіша HOME: перехід вгору активного вікна
Клавіша NUM LOCK + зірочка (*): відображення всіх підкаталогів обраної папки
Клавіша NUM LOCK + знак «плюс» (+): відображення вмісту вибраної папки
Клавіша NUM LOCK + знак «мінус» (-): згортання вибраної папки
СТРІЛКА ВЛІВО: згортання вибраного об’єкту, якщо розгорнутий, або вибір батьківської папки
СТРІЛКА ВПРАВО: відображення вибраного об’єкту, якщо згорнутий, або вибір першої вкладеної папки

Сполучення клавіш для таблиці символів
Двічі клацнувши символ на сітці знаків, можна переміщатися по сітці, використовуючи поєднання клавіш:

СТРІЛКА ВПРАВО: переміщення вправо або на початок наступного рядка
СТРІЛКА ВЛІВО: переміщення вліво або в кінець попереднього рядка
СТРІЛКА ВГОРУ: переміщення на один рядок вгору
СТРІЛКА ВНИЗ: переміщення на один рядок вниз
Клавіша PAGE UP: переміщення вгору на один екран за раз
Клавіша PAGE DOWN: переміщення вниз на один екран за раз
Клавіша HOME: перехід на початок рядка
Клавіша END: перехід в кінець рядка
CTRL + HOME: перехід до першого символу
CTRL + END: перехід до останнього символу
Клавіша ПРОБІЛ: перемикання режимів збільшення і звичайного подання вибраного символу

Сполучення клавіш для головного вікна консолі управління (MMC)

CTRL + O: відкриває збережену консоль
CTRL + N: відкриває нову консоль
CTRL + S: збереження відкритої консолі
CTRL + M: додавання і видалення об’єкта консолі
CTRL + W: відкриває нове вікно
Клавіша F5: оновлення вмісту усіх вікон консолі
ALT + ПРОБІЛ: виклик меню «Вікно» консолі управління (MMC)
ALT + F4: закриває консоль
ALT + A: виклик меню «Дія»
ALT + V: виклик меню «Вид»
ALT + F: виклик меню «Файл»
ALT + O: виклик меню «Вибране»

Сполучення клавіш вікна консолі управління (MMC)

CTRL + P: друк поточної сторінки або активної області
ALT + знак «мінус»: виклик меню «Вікно» активного вікна консолі
SHIFT + F10: виклик контекстного меню «Дія» для виділеного елемента
Клавіша F1: відкриває розділ довідки (при наявності) по виділеному об’єкту
Клавіша F5: оновлення вмісту усіх вікон консолі
CTRL + F10: згортання активного вікна консолі
CTRL + F5: відновлення активного вікна консолі
ALT + ENTER: виклик діалогового вікна Властивості (за наявності) для виділеного об’єкта
Клавіша F2: перейменування вибраного об’єкту
CTRL + F4: закриття активного вікна консолі, якщо консоль містить лише одне вікно, дане поєднання клавіш закриває консоль

Підключення до віддаленого робочого столу

CTRL + ALT + END: відкриття діалогового вікна Безпека Microsoft Windows
ALT + PAGE UP: перемикання між програмами зліва направо
ALT + PAGE DOWN: перемикання між програмами справа наліво
ALT + INSERT: переміщення між програмами в порядку, який використовувався останнім
ALT + HOME: виклик меню «Пуск»
CTRL + ALT + BREAK: перемикання клієнтського комп’ютера між режимом вікон і повноекранним режимом
ALT + DELETE: виклик меню «Windows»
CTRL + ALT + знак «мінус» (-): приміщення знімка всієї області клієнтського вікна в буфер обміну на сервері терміналів (дія, аналогічна натисканню клавіш ALT + PRINT SCREEN на локальному комп’ютері)
CTRL + ALT + знак «плюс» (+): приміщення знімка активного вікна клієнтської області в буфер обміну на сервері терміналів (дія, аналогічна натисканню клавіші PRINT SCREEN на локальному комп’ютері)

Навігація в браузері Microsoft Internet Explorer

CTRL + B: відкриває діалогове вікно Упорядкувати обране
CTRL + E: відкриває панель «Пошук»
CTRL + F: запуск службової програми пошуку
CTRL + H: відкриває панель журналу
CTRL + I: відкриває панель обраного
CTRL + L: відкриває діалогове вікно Відкрити
CTRL + N: запуск ще одного примірника оглядача з аналогічним веб-адресою
CTRL + O: відкриває діалогове вікно Відкрити, подібно до дії CTRL + L
CTRL + P: відкриває діалогове вікно Друк
CTRL + R: оновлення поточної веб-сторінки
CTRL + W: закриття поточного вікна

Comments are closed.